Matěj Josef Sychra

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození 21. 12. 1776
Datum úmrtí 19. 03. 1830
Místo narození Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Místo úmrtí Žďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)
Profese a obory působení vlastenci, národní buditelé, spisovatelé

Životopis

Kazatel, vlastenec a národní buditel, skladatel, spisovatel. První literární a hudební vzdělání získal u učitele a ředitele kůru Jana Jahody. V r. 1789 odešel na studia do Prahy, po dokončení gymnázia studoval filosofii a teologii. V roce 1801 byl vysvěcen na kněze. Působil v Sebranicích u Litomyšle, Bystrém u Poličky, Německé Bělé a Jimramově. V r. 1824 definitivně zakotvil ve Žďáru nad Sázavou. Zasloužil se o zachování poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Patřil do generace vlastenců, kteří se snažili především o povznesení českého jazyka. Autor literárních prací zaměřených na vzdělávání ("Povídatel", "Kratochvílník"). Sběratel folklóru, z jeho českoslovanské frazeologie čerpal J. Jungmann při tvorbě Slovníku česko-německého. Jako překladatel k nám uvedl Moliéra a Kotzebua. Autor prostonárodních zábavně poučných knih, příležitostně komponoval. Verše publikoval mj. v přílohách Zieglerova Dobroslava. Zemřel 19. 3. 1830 ve Žďáru nad Sázavou a je dle svého přání pochován na Zelené Hoře. Z díla: Versuch einer böhmischen Phraseologie, Povídky a jiné práce vydalo r. 1961 Kraj. nakl. Brno. U výročí stých narozenin byla v r. 1876 na budově radnice odhalena pamětní deska. Jeho jméno nese Městská knihovna ve Žďáru nad Sázavou i jedna z ulic města Ústí nad Orlicí.

Události v životě

-- nezařazeno --
MístoJimramov (okres Žďár nad Sázavou)

-- nezařazeno --
MístoŽďár nad Sázavou (okres Žďár nad Sázavou)
Ověření Sychra Matěj Josef. In: Čs. hud. slov. osob a institucí. Sv. 2. M-Ž. Praha 1965, s. 665.
Ústecké kalendárium - březen 2000
Orlické noviny dne 13.07.2001
Pardubický slavín. Muzeum Pardubice.
Městské muzeum Ústí nad Orlicí: Osobnosti
Dodavatel dat Městská knihovna Ústí nad Orlicí