Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Leopold Šimánek

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
1912
Místo narození
Bosna a Hercegovina
Datum úmrtí
1974
Místo úmrtí
Choceň (okres Ústí nad Orlicí)
Profese a obory působení
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Pan učitel Lepold Šimánek se narodil v tehdejším Rakousko-Uhersku ve městě Stolac, kde byl jeho otec vedoucím c.k. poštovního úřadu. Vystudoval Učitelský ústav v Olomouci a Vysokou školu pedagogickou v Brně. Do Chocně přichází už s rodinou a pracuje tady jako odborný učitel češtiny, zeměpisu a dějepisu na základní devítileté škole. S kolegy založil školu v přírodě na Šajtavě v Orlických horách. Toto místo objevil při jedné ze svých četných procházek přírodou a Šajtava je od té doby pro mnohé nezapomenutelná. Organizoval také různé kroužky a letní tábory. Proslulý byl ten vodácký u Vranovské přehrady, kam jezdila mládež z Pardubicka. Palouk s táborovou základnou dodnes místní přezdívají Pardubák. Od r. 1961 byl pan učitel Šimánek také rozhodnutím rady městského národního výboru pověřen vedením Městského vlastivědného muzea (později Orlického muzea). Za jeho působení byly rozšířeny prostory muzea a jeho vybavení, začal zde pracovat muzejní aktiv, sdružení dobrovolníků, kteří se podíleli na rozvoji muzea. Vznikly tak nové expozice, začaly pracovat zájmové kroužky, jsou vydávány "Listy Orlického muzea" - sborník, který publikoval výsledky muzejní činnosti. Muzeum tehdy spolupracovalo s významnými odborníky např. z akademie věd. Vše končí v roce 1974, kdy pan učitel Leopold Šimánek tragicky umírá. Jeho žáci na něj ale dodnes vzpomínají.

Autor
Lenka Svobodová (Text sestavila)
Ověření
100 let muzea v Chocni, Orlické muzeum 1908 - 2008
Dodavatel dat
Městská knihovna Choceň

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2622 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.