Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Zásady ochrany osobních údajů

Česká republika se jako členská země Evropské unie zavázala respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. Oblast ochrany osobních údajů obyvatel upravuje především Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také pod označením GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018.
Uvědomujeme si, že v dněšním světě, kde koluje množství údajů o lidech v eletronické podobě v systémech po celé planetě, je nutné klást důraz na zajištění bezpečnosti těchto údajů. Níže uvedené informace jsou přehledným shrnutím, které slouží pro vaši snadnou orientaci v této oblasti.

Proč osobní údaje zpracováváme a na jakém základě

Webové stránky www.osobnostiregionu.cz provozuje Městská knihovna Česká Třebová. Ta je věřejnou institucí, která nabízí otevřený prostor pro širokou veřejnost. Web osobnostiregionu.cz poskytuje služby veřejnosti spojené se zpřístupňováním informací o regionálních osobnostech. Rámec výkonu služeb a z něj vznikající povinnosti definuje především Knihovní zákon č. 259/2001 Sb., který nám mimo jiné ukládá ochraňovat knihovní fond, zpřístupňovat inforace a vykazovat různé statistiky našich výkonů.
Náš zřizovatel nám ve veřejném zájmu uložil poskytovat i další služby a působit ve veřejném prostoru. Mezi ně patří například podpora čtenářství, informační vzdělávání či rozvoj místní komunity. Tyto úkoly nám stanovuje mimo jiné i zřizovací listina.
Protože klademe vysoký důraz na zabezpečení a bezpečnost, některé další údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Jsou to například IP adresy serverů, ze kterých přicházejí pokusy o kybernetické útoky.

Jaké osobní údaje zpracováváme pro poskytování kvalitních a efektivních služeb veřejnosti

Údaje uveřejněné o žijících osobách
Pokud na www.osobnostiregionu.cz zveřejňujeme informace o žijících osobách, činíme to na základě veřejného zájmu. Preferujeme osobní svolení osoby, ale to nejsme schopni získat ve všech případech. Snažíme se zasahovat do práv žijících osob co nejméně, omezujeme proto rozsah zpracovávaných údajů na: jméno, příjmení, tituly, věk, obor(y) působení, místo narození a pohlaví. Osoba, které se záznam týká má možnost přímo z webových stránek požádat o opravu nesprávných informací nebo o kompletní odstranění záznamu.

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
Abychom mohli plnit efektivně své poslání a nabízet kvalitní služby s tím spojené, musí být naše komunikace rychlá a spolehlivá. Nezpracováváme osobní údaje běžných uživatelů, pouze uživatelé Badatelského účtu musí při registraci uvádějí e-mail. Tento kontakt slouží výhradně pro obnovení hesla.
V případě, že nám návštěvník webových stránek chce nahlásit chybu v záznamu nebo nám zaslat další informace k uveřejnéné osobě, může to učinit přes formulář. Z důvodu možnosti zpětného kontaktu vyžadujeme vyplnění e-mailové adresy. Uživatel nám může sdělit dobrovolně také telefonní číslo, my jej však nevyžadujeme. Předané kontaktní údaje uchováváme po dobu dobu vyřízení požadavku, nejdéle však 60 dní.

Údaje o chování návštevníků webových stránek
K vyhodnocování fungování stránek a chování návštevníků využíváme nástroj Matomo. Ten provozumeme na pronajatém webhostingu a přístup k němu má strktně omezený počet zaměstnanců. Počet návštěvníků vykazujeme každoročně do statistického výkazu Kult.

Kde své údaje můžete prohlížet
Jako náš uživatel máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným stránkou osobnostiregionu.cz. Tento výpis můžete získat i ve strojově čitelné elektronické podobě. První výpis poskytneme zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele.

Žádosti vyřizuje pracovník pověřený dohledem nad ochranou osobních údajů, kterým je Mgr. Michal Denár.

Aktuálnost a úprava osobních údajů

Knihovna se snaží aktivně udržovat údaje čtenářů aktuální a tedy minimálně při prodlužování registrace se vás budeme ptát na jejich aktuálnost. Pokud se přestěhujete, změníte e-mail nebo telefon, budeme velmi rádi, pokud nám tyto změny oznámíte. Jen pokud jsou všechny konktakty spolehlivě funkční, dorazí všechny informace včas a najdou svého adresáta. To je důležité například u informací o blížícím se konci výpůjčky nebo potvrzení o vrácení, které zasíláme pouze elektronicky.

Jak dlouho údaje uchováváme

Kontaktní e-mail uchováváme po dobu existence Badatelského účtu. Pokud účet nechcete již používat, můžete požádat o jeho odstranění zaslání žádost Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Pokud je e-mail součástí komunikace, tak ho uchováváme do vyřízení vašeho požadavku, nejdéle však 60 dní.

Kde údaje uchováváme a jak jsou zabezpečeny

Systémy, prostory a externí subjekty
Kontakní údaje potřebné k zajištění funkčnosti Badatelského účtu uchováváme v systému VuFind, který provozujeme na vlastním serveru. Webové stránky www.osobnostiregionu.cz provozujeme u hostingové společnosti Rozhled.
Do systémů mají přístup pouze zaměstnanci v rámci svých pracovních povinností. Systémy jsou zabezpečeny technicky, vždy na několika úrovních. Veškeré přenosy údajů po veřejných sítích jsou šifrovány, aby je nikdo nepovolaný nemohl sledovat a číst. Vaše hesla se ukládají výhradně v šifrované formě, takže ani my je nevidíme.

Vaše osobní údaje v bezpečí pod kontrolou

Věnujeme neustálou pozornost zabezpečení vašich osobních údajů. A to jak na technické, tak procesní úrovni. Přispět však můžete velkým dílem i sami. Například tím, že své přihlasovací údaje zachováte v tajnosti. V případě podezření na prozrazení hesla nebo jeho kompromitaci si vygenerujte nové. Lze to provést na přihlašovací obrazovce Badatelského účtu klikutím na volbu "Zapomenuté heslo".

Odpovědi na vaše otázky a podněty

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Dejte nám vědět, pokud máte jakýkoli dotaz nebo podnět, který se týká této oblasti.
Dohled nad ochranou osobních údajů provádí a na dodržování Nařizení dbá Úřad pro ochranu osobních údajů, více informací najde na jeho webových stránkách www.uoou.cz. Tento úřad řeší také případné dotazy a stížnosti veřejnosti.

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.