Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Informace pro zájemce o uveřejnění dat

Vytváříte nebo spravujete databázi regionálních osobností? Chcete začít takovou databázi budovat?

Nabízíme možnost paměťovým institucím, spolkům, organizacím i jednotlivcům možnost vystavit informace o regionálních osobnostech na portálu OsobnostiRegionů.cz.

Jaké instituce mohou na projektu spolupracovat?
Spolupráci chceme podporovat a rozvíjet, ne omezovat. Proto vítáme každého zájemce o aktivní účast na projektu.

Potenciál vidíme napříkad ve spolupráci s:

  • knihovny: tvorba a udržování databáze osob,
  • muzea: doplnění a ověření stávajících záznamů, nominace dalších osob, propojení na zpřístupněné digitální sbírky týkajících se osob, míst a korporací
  • archivy: zpřístupnění archivních dokumentů a materiálů, které doplní existující záznamy
  • střední a vysoké školy: informace o osobnostech získané a zpracované v rámci školních projektů a studentských prací
  • spolky, sportovní kluby, sdružení
  • jednotlivci, genealogové, amatérští historici

Co získá vaše instituce?
Moderně koncipovanou platformu, která umožňuje v graficky atraktivním prostředí vytvářet, vystavovat a upravovat autoritní záznamy osob. Záznamy je možné obohacovat o doplňkové informace, které rozšiřují původní informace. Je možné snadno proropojovat záznamy mezi sebou a vytvářet tak sítě souvisejících osob.
Tvorba a správa záznamů je intuitivní a zvládne ji po krátkém zaškolení každý člověk, který zvládá běžnou práci na internetu v prostředí webového prohlížeče. Výhodou je, že editor nepotřebuje znát složitá pravidla pro tvorbu autoritních záznamů. Můžete tedy využít také spolupracovníky z řad dobrovolníků, studentů nebo filantropů. Vaše instituce získá vlastní vstupní stránku a unikátní URL. Vaši uživatelé pak mohou procházet nebo prohledávat záznamy, které se týkají jejich regionu. Ve vyhledávání je samožřejmě možné hledání rozšířit i na celou databázi.

Co získají uživatelé?
Přehlednou databázi osobností s intuitivním způsobem ovládání a vyhledávání. Možnost zjistit více informací o svých předcích, příbuzných a osob (nejen) z jejich regionu. Koncepce systému podporuje aktivní účast uživatelů při zkvalitnění obsahu nebo při jeho rozšiřování.

Kolik to bude stát?
Vývoj a provoz portálu financujeme z vlastních zdrojů a grantů. Importy za použití již vytvořených importních filtrů jsou zdarma. V případě importu ze zdroje, který vyžaduje úpravu stávajícího importního filtru nebo vytvoření nového, je nutné předem dohodnout podmínky a zhodnotit nejlepší formát dat pro import. Datová struktura naší databáze umožňuje více možnosti v rozsahu zadávíní údajů i propojování záznamů mezi sebou, než formát MARC21, který se využívá v knihovnách při vytváření záznamů osob. Vnitřní formát pro ukládání dat v systému vychází ze struktury tzv. muzejních autorit. Po každém importu bude nutné vždy záznamy projít a minimálně zkontrolovat. Často ovšem také správně propojit na obory působení, místa atp.

Technické požadavky na data
V současné době je technicky řešitelné importovat data ve formátech:

  • online katalog Clavius s modulem Regionální osobnosti
  • data v tabulkových formátech (CSV, XLS)
  • teoreticky je možné importovat i z dalších elektronických zdrojů jako jsou databáze MySQL, záznamy v XML atp., informujte se o možnostech.

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.