Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Jan Rybička

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
17. 05. 1839
Datum úmrtí
04. 11. 1891
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Jan Rybička byl obchodníkem v České Třebové činným v různých místních spolcích, v radě města a po dobu 6 let také starostou. Narodil se manželům Rybičkovým z domu č. 22 v České Třebové, tkalci a obchodníkovi Hynku Rybičkovi st. a jeho ženě Rosalii. Otcovu živnost převzal Janův starší bratr Hynek a Jan se stal obchodníkem. Jeho manželkou byla Marie rozená Míšková (25. 3. 1841 - 28. 3. 1876) z Prahy. Rybičkovi se v průběhu života stali majiteli souboru domů č. p. 74, 79 a 80 v České Třebové, které stojí nad kostelem sv. Jakuba mezi Hýblovou a Klácelovou ulicí. Provozovali zde koloniální a železářský obchod a také výrobu likérů. V domě č. p. 74 žili. Celý komlex včetně živností posléze převzal jejich syn Otto.
Z života Jana Rybičky můžeme uvést několik črt: V únoru 1868 zcela vyhořely dřevěné lázně s hostincem na Horách u České Třebové. Jan Rybička koupil spáleniště i s okolními pozemky. Nové zděné lázně s hostincem pro něj na Horách vystavěl českotřebovský stavitel Jan Žák. Část tehdy vzniklého objektu - hostinec - stojí a slouží na Horách ještě dnes. Jan Rybička objekt pronajímal. R. 1888 získal areál nového majitele.
Rok 1868 přinesl velkou událost také do rodinného života manželů Rybičkových, v dubnu se jim narodilo jejich jediné dítě, syn Otto.
Na jaře 1870 byla v České Třebové založena místní jednota Sokol, a to jako třetí odbor vznikající Občanské besedy vedle pěvecké jednoty a čtenářskému spolku. Sokolské schůze se na začátku 70. let odehrávaly v domě Jana Rybičky č. p. 74. V březnu 1873 vznikl v České Třebové dobrovolný hasičský sbor, do něhož se kromě ostatních přihlásili téměř všichni členové jednoty sokolské. Za velitele sboru byl zvolen Jan Rybička, toho času městský radní. Místní jednota Sokol v té době přerušila svoji činnost.
R. 1874 byla v České Třebové zřízena měšťanská škola. Bylo také započato s budováním tehdy okresních silnic do Lanškrouna a Ústí nad Orlicí. V témže roce se konaly obecní volby a starostou České Třebové se stal právě Jan Rybička. R. 1880 ho vystřídal jeho starší bratr Hynek Rybička, který byl do úřadu starosty zvolen podruhé.
R. 1885 se za přispění J. Rybičky obnovila činnost Sokola v České Třebové. V červnu 1885 se totiž konal výlet sokolské župy východních Čech do České Třebové. Hned v červenci se konala ustavující schůze, kterou byla činnost Sokola v České Třebové obnovena. Starostou Sokola byl zvolen Jan Rybička, náčelníkem Karel Dostál a cvičitelem Antonín Dařílek.

zaměstnání: 1874  –  1880
MístoČeská Třebová (okres Ústí nad Orlicí)
KorporaceMěstský úřad
PopisČeská Třebová (Česko): 2. září 1874 – září 1880, starosta
Autor
(Text redakčně upravila)
Ověření
www (Wikipedie), cit. 23.04.2012
Šebela J. a kol.: Toulky minulostí Českotřebovska 1. Vydáno v České Třebové, 2000.
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2638 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.