Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Ing. Karel Metyš

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Datum narození
04. 11. 1932
Místo narození
Litomyšl (okres Svitavy)
Datum úmrtí
28. 02. 2018
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Narodil se jako druhorozený syn do rodiny československého husitského faráře a hudebníka Jaromíra Metyše a učitelky Marie Metyšové (roz. Kašparová). Jeho bratr Jaromír je o dva roky starší. Po ukončení obecné školy pokračoval na měšťanské škole a později přestoupil na reálné gymnázium v Litomyšli. Ve 13 letech vstoupil do obnoveného Junáka. Ve 14 složil na letním táboře v Chudobíně skautský slib a dostal přezdívku Udejs.
V roce 1949 odmítl vstoupit do Svazu české mládeže, což znamenalo vyloučení z Junáku. 4. srpna 1949 byl během své letní brigády zatčen StB za svou protistátní činnost. Ve stejný den byl zatčen i jeho bratr Jaromír a oba byli převezeni vlakem do věznice v Brně. Soud se konal ve dnech 9. - 11. října 1950. Karel Metyš byl odsouzen ke 3 letům vězení za velezradu. Dále musel zaplatit pokutu 5 000 Kč a přišel také o polovinu majetku. 11. října 1950 nastoupil do ústavu pro mladistvé v Zámrsku u Chocně. Podmínky zde nebyly tak hrozné, mohl dokonce se svými spoluvězni založit kapelu. Během svého věznění pracoval v prádelně, na statku, jako zahradník, zámečník a truhlář. 25. února 1952 byl podmínečně propuštěn na svobodu.
Práce se mu kvůli jeho pobytu ve vězení sháněla složitě. Po návratu z vojny nastoupil do litomyšlského Vertexu jako elektrikář. U toho studoval večerní průmyslovou školu pro pracující. V roce 1958 se i s celou rodinou přestěhoval do Moravské Třebové a získal místo elektrikáře a údržbáře v textilním závodě Hedva. Jako mladistvému mu byl vymazán trest z rejstříku a mohl dokončit  maturitu. V roce 1968 získal na Vysokém učení technickém v Brně titul elektrotechnický inženýr. Po roce 1968 se zapojil do obnovené činnosti skautských středisek. Složil i vůdcovskou zkoušku. S kamarády založil vodácký oddíl pro děti zaměstnanců Hedvy.

Autor
Aneta Riemerová (Text sestavila)
Dodavatel dat
Městská knihovna Svitavy
Městská knihovna Moravská Třebová

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2654 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.