Databázi OSOBNOSTI REGIONŮ provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová

Miroslav Vyskočil

Nahlásit chybu
Vím víc informací
Související osoby
Datum narození
03. 09. 1869
Datum úmrtí
09. 05. 1930
Zavřít formulář

Víte o uvedené osobě další informací? Vlastníte fotografie, kde je osoba zachycena? Máte k dispozici dokumenty, které se osoby týkají?
Budeme rádi, pokud se o ně podělíte a pomůžete nám tak rozšířít záznam dané osoby.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Můžete nám sdělit informace, které záznam neuvádí, rozšíření stávajících informací, neuvedená data atp.
Můžete poslat i obrázky nebo další soubory, které jsou relevatní k infiormacím, které sdělujete.
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
Zavřít formulář

Při vytváření záznamů o osobách vycházíme z veřejně přístupných zdrojů, literatury nebo osobních sdělení. Pokud jste nalezli chybně uvedenou informaci, špatný odkaz nebo nějaký překlep, dejte nám vědět. Rádi záznam opravíme nebo doplníme.
Děkujeme za Vaši pomoc.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Uveďte jakou informaci považujete za chybnou nebo nepřesnou. Budeme rádi, pokud uvedete zdroj, ze kterého čerpáte.
Zavřít formulář
Na vytváření záznamů na portálu OsobnostiRegionu.cz spolupracuje několik paměťových institucí. Cílem projektu je vyhledávání zajímavých osobností, které se váží k regionům a místním komunitám. Aby se databáze mohla rozvíjet i v budoucnu, hledáme zajímavé osobnosti i mezi žijícími.
Pokud některou vybereme a rozhodneme se pro její zařazení, volíme vždy osoby veřejně známé a činné.
Uvědomujeme si, že veřejný zájem nesmí být na úkor práv jednotlivce. Pokud s uveřejněním v databázi nesouhlasíte, stačí odešlete tuto žádost. Po ověření, že žadatelem je uveřejněná osoba záznam obratem odstraníme. Učiníme také technicko-procesní opatření k zamezenní opakovaného vložení osoby do databáze.

E-mail pro případnou další komunikaci a ověření uvedených informací.
Pokud máte zájem probrat informace telefonicky.
Pokud nám k žádosti chcete také něco sdělit.

Miroslav Vyskočil se narodil manželům žijícím v České Třebové, Augustinovi Vyskočilovi a jeho ženě Marii rozené Rybičkové. Otec byl mlynářem, spolumajitelem mlýna č. p. 158, jenž stával na spojeném toku pramenů Vrbovka a Javorka v Mlýnské ulici v České Třebové, a obchodníkem z obilím.
Miroslav Vyskočil vystudoval obchodní akademii. Přátelil se s dcerou ředitele chlapecké školy v České Třebové Josefa Habaly. Kvůli nevelkému věnu budoucí nevěsty však rodiče sňatek nepovolili. Po čase se postoj rodičů k jiné dívce opakoval. Miroslav se do konce života neoženil.
Pokud jde o firmu jeho otce, začal se podílet na jejím vedení a stal se otcovým společníkem. Firma byla rozšířena o velkoobchod vápnem. Na pozemku vedle mlýna si nechal postavit reprezentativní secesní vilu. Autorem byl významný pražský architekt Alois Dryák, stavbu realizovala firma českotřebovského stavitele Františka Plašila. V jejím řešení se promítají nároky a životní způsob tehdejší bohaté střední vrstvy. Stavební povolení nese datum z května 1908, ukončení stavby z ledna 1910. O přilehlou zahradu pečoval zahradník Rudolf Hübl, který spolu se svoji rodinou ve vile také bydlel. V r. 1912 ve vile přenocoval následník rakouského trůnu arcivévoda Karel, později poslední císař Rakouska-Uherska, s chotí Zitou, když se přesunoval se svým dragounským plukem z Brandýsa nad Labem do Haliče.
Ve stejném roce 1912, ve věku 43 let, plně převzal od otce vedení mlýna. O dvanáct let později, r. 1924 zahájil v budově protější Felcmanovy pily č. p. 172 výrobu přípravku proti vzniku kotelního kamene. Stal se majitelem luk směrem ke staré nádražní budově, domku č. p. 533 aj.
Byl činný při naplňování záměru založit v České Třebové českou reálku. Když v prosince 1908 starosta města Josef Glücksmann oznámil, že žádosti o povolení vystavět tuto reálku bylo ze strany ministerstva vyhověno, ještě na téže schůzi byla zvolena komise ze členů městského zastupitelstva, která měla vést řadu nutných jednání s úřady. Komisi utvořili starosta J. Glücksmann, účetní občanské záložny Oldřich Tykač a také právě mlynář a velkoobchodník Miroslav Vyskočil.
Přátelil se s F. V. Krejčím, Gustavem Habrmanem či Františkou Honlovou.
Roku 1919 šel za svědka při svatebním obřadu v třebovském kostele sv. Jakuba své příbuzné tehdy 21leté Eugenii Rybičkové při sňatku s tehdejším ministrem obchodu Ferdinandem Heidlerem.
V pozdějším období se jeho majetková situace začala obracet. Spolu s Eugenií Zorou Rybičkovou, svojí příbuznou (manželkou svého bratrance Otto Rybičky, matkou výše zmíněné E. Rybičkové), začal investovat do obchodů na burze, čímž utrpěl obrovské ztráty na majetku.
V květnu roku 1930 si vzal život.
Byl držitel čestného vyznamenání císařský rada. Je pohřben, stejně jako jeho rodiče, v hrobce rodiny Rybičkoých nacházející se na českotřebovském hřbitově hned u vstupní brány.
Vyskočilův mlýn následně koupili a provozovali František Fiala se svoji ženou Marií, syn Víta Fialy, majitele mlýna č. p. 88 v Podbranské ulici. Vyskočilovu vilu č. p. 900 později koupila Církev československá husitská.

Autor
Petra Márová (Text redakčně upravila)
Ověření
Českotřebovský deník 2020/4 - Vyprávění o Vyskočilově mlýně a vile
Dodavatel dat
Městská knihovna Česká Třebová
Související osoby

Databázi vyvíjí a provozuje

Městská knihovna Česká Třebová
Smetanova 173, Česká Třebová, 560 02


Logo Městské knihovny Česká Třebová

V databázi je aktuálně

2638 záznamů o osobách.
Chybí vám v databázi
nějaká osobnost?
Napište nám o ní.